معنی و ترجمه کلمه disgust به فارسی disgust یعنی چه

disgust


بيزار کردن ،نفرت ،بيزارى ،انزجار،متنفر کردن
روانشناسى : نفرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها