معنی و ترجمه کلمه disgustingly به فارسی disgustingly یعنی چه

disgustingly


بطور نفرت اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها