معنی و ترجمه کلمه dish-wash به فارسی dish-wash یعنی چه

dish-wash


ابى که دران ظرف شسته باشند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها