معنی و ترجمه کلمه dish-wash به فارسی dish-wash یعنی چه

dish-wash


ابى که دران ظرف شسته باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها