معنی و ترجمه کلمه dishallow به فارسی dishallow یعنی چه

dishallow


بيحرمت ساختن ،شکستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها