معنی و ترجمه کلمه disharmonic به فارسی disharmonic یعنی چه

disharmonic


ناهماهنگ ،غيرمتجانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها