معنی و ترجمه کلمه dishevelled به فارسی dishevelled یعنی چه

dishevelled


پريشان ،ژوليده ،اشفته ،نامرتب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها