معنی و ترجمه کلمه dishonour a contract به فارسی dishonour a contract یعنی چه

dishonour a contract


بازرگانى : قرارداد را محترم نشمردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها