معنی و ترجمه کلمه disinclination به فارسی disinclination یعنی چه

disinclination


بى ميلى ،عدم تمايل ،بى رغبتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها