معنی و ترجمه کلمه disinfection به فارسی disinfection یعنی چه

disinfection


گندزدايى ،ضد عفونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها