معنی و ترجمه کلمه disintegration به فارسی disintegration یعنی چه

disintegration


تفکيک ،از هم پاشيدگى ،فروريختگى ،از هم باشيدگى ،تجزيه
علوم مهندسى : تجزيه
معمارى : تلاشى
شيمى : فروپاشى
روانشناسى : از هم پاشيدگى
زيست شناسى : گسيختگى
بازرگانى : خردشدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها