معنی و ترجمه کلمه disk file به فارسی disk file یعنی چه

disk file


پرونده گرده اى
کامپيوتر : فايل ديسک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها