معنی و ترجمه کلمه disk memory به فارسی disk memory یعنی چه

disk memory


کامپيوتر : حافظه ديسک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها