معنی و ترجمه کلمه disk unit enclosure به فارسی disk unit enclosure یعنی چه

disk unit enclosure


کامپيوتر : محفظه واحد ديسک

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها