معنی و ترجمه کلمه disk-seal valve (or tube) به فارسی disk-seal valve (or tube) یعنی چه

disk-seal valve (or tube)


الکترونيک : لامپ خلاء با الکتردهاى صفحه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها