معنی و ترجمه کلمه disk به فارسی disk یعنی چه

disk


ديسک ، )= disc(صفحه ،دايره ،گرده ،قرص
کامپيوتر : گرده
ورزش : صفحه هالتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها