معنی و ترجمه کلمه disklike به فارسی disklike یعنی چه

disklike


)=disclike(دايره شکل ،قرص مانند،صفحه مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها