معنی و ترجمه کلمه dislocated به فارسی dislocated یعنی چه

dislocated


در رفته ،جابجاشده ،ازمفصل درامده ،بهم خورده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها