معنی و ترجمه کلمه dislodge به فارسی dislodge یعنی چه

dislodge


از جاى خودبيرون کردن ،راندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها