معنی و ترجمه کلمه dismiss به فارسی dismiss یعنی چه

dismiss


منفصل کردن ،روانه کردن ،مرخص کردن ،معاف کردن
قانون ـ فقه : موضوعى را مختومه کردن
ورزش : سوزاندن توپزن و اخراج او
علوم نظامى : يکان مرخص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها