معنی و ترجمه کلمه dismissal به فارسی dismissal یعنی چه

dismissal


اخراج از شغل ،عزل ،اخراج از خدمت ،انفصال ،اخراج ،مرخصى ،برکنارى
قانون ـ فقه : عزل ،مختومه کردن دعوى
علوم نظامى : رد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها