معنی و ترجمه کلمه disobedience به فارسی disobedience یعنی چه

disobedience


نشوز،تقريبا "معادلdesertion ،تمرد،سرپيچى ،نافرمانى ،عدم اطاعت
قانون ـ فقه : تمرد،نافرمانى
علوم نظامى : تمرد

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها