معنی و ترجمه کلمه disorder به فارسی disorder یعنی چه

disorder


بى نظمى ،اختلال ،بى ترتيبى ،اشفتگى ،کسالت ،برهم زدن ،مختل کردن
شيمى : بى نظمى
روانشناسى : اختلال
بازرگانى : بى نظمى
علوم نظامى : بى ترتيبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها