معنی و ترجمه کلمه disordered به فارسی disordered یعنی چه

disordered


مختل شده ،بى نظم ،بى ترتيب ،اشفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها