معنی و ترجمه کلمه disorientate به فارسی disorientate یعنی چه

disorientate


ازخاورگردانيدن ،ازخودبيخودکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها