معنی و ترجمه کلمه disparagingly به فارسی disparagingly یعنی چه

disparagingly


بطوراهانت اور،با انکارفضيلت ( کسى ياچيزى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها