معنی و ترجمه کلمه disparity به فارسی disparity یعنی چه

disparity


ناجورى ،بى شباهتى ،عدم توافق ،اختلاف
روانشناسى : ناهمخوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها