معنی و ترجمه کلمه dispensary به فارسی dispensary یعنی چه

dispensary


درمانگاه ،مريضخانه سرپايى ،محلى که به تهى دستان داروى رايگان داده ميشود،داروخانه عمومى
علوم نظامى : نقاهت خانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها