معنی و ترجمه کلمه dispermous به فارسی dispermous یعنی چه

dispermous


دوتخمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها