معنی و ترجمه کلمه dispersedly به فارسی dispersedly یعنی چه

dispersedly


بطور متفرق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها