معنی و ترجمه کلمه dispersion به فارسی dispersion یعنی چه

dispersion


پراکندگى شار مغناطيسى ،تجزيه نور،پخش شدگى ،متلاشى شدن خاکدانه ها به ذرات ،پراکندگى تير،پراکندگى( درامار)،پراکندگى ،انتشار،اوارگى ،تجزيه نور،تفرق
علوم مهندسى : پراکندگى فوران مغناطيسى
کامپيوتر : پراکندگى
معمارى : اوليه
شيمى : پاشيدگى
روانشناسى : پراکندگى
زيست شناسى : پراکندگى
بازرگانى : پراکندگى
علوم هوايى : پراکندگى
علوم نظامى : منطقه پراکندگى ،تفرقه گسترش يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها