معنی و ترجمه کلمه displace به فارسی displace یعنی چه

displace


جابجا کردن ،جابجا شدن ،جابجاکردن ،جانشين(چيزى)شدن ،جاى چيزى را عوض کردن ،تبعيدکردن
علوم مهندسى : جانشين شدن
علوم نظامى : تغيير موضع دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها