معنی و ترجمه کلمه displacement of affect به فارسی displacement of affect یعنی چه

displacement of affect


روانشناسى : جابه جايى عاطفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها