معنی و ترجمه کلمه displume به فارسی displume یعنی چه

displume


پرکندن ،ازبزرگى ياجاه ودولت انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها