معنی و ترجمه کلمه disposable income به فارسی disposable income یعنی چه

disposable income


درامد شخصى پس از ماليات و بيمه ،درامد قابل تصرف
بازرگانى : درامد دريافتى ،درامد قابل استفاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها