معنی و ترجمه کلمه dispose به فارسی dispose یعنی چه

dispose


)=disposal(مرتب کردن ،مستعد کردن ،ترتيب کارها را معين کردن
قانون ـ فقه : معزول کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها