معنی و ترجمه کلمه dispraise به فارسی dispraise یعنی چه

dispraise


از بهاى چيزى کاستن ،کم گرفتن ،بددانستن ،سرزنش کردن ،نکوهش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها