معنی و ترجمه کلمه disproportion به فارسی disproportion یعنی چه

disproportion


بى تناسب ،بى قوارگى ،عدم تجانس

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها