معنی و ترجمه کلمه disproportionate به فارسی disproportionate یعنی چه

disproportionate


بى تناسب ،غيرمتجانس
روانشناسى : نامتناسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها