معنی و ترجمه کلمه disputation به فارسی disputation یعنی چه

disputation


مباحثه ،ستيزه ،منازعه ،مناظره ،بحث و جدل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها