معنی و ترجمه کلمه dispute به فارسی dispute یعنی چه

dispute


تنازع ،منازعه ،مجادله کردن ،مناقشه کردن ،اختلاف ،مجادله ،ستيزه ،چون وچرا،مشاجره ،نزاع ،جدال کردن ،مباحثه کردن ،انکارکردن
قانون ـ فقه : نزاع کردن
بازرگانى : اختلاف نظر،مشاجره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها