معنی و ترجمه کلمه disquantity به فارسی disquantity یعنی چه

disquantity


)=diminish(کم کردن ،کاستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها