معنی و ترجمه کلمه disregardful به فارسی disregardful یعنی چه

disregardful


بى اعتنا،بى ملاحظه ،لاقيد،بى قيد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها