معنی و ترجمه کلمه disrelation به فارسی disrelation یعنی چه

disrelation


عدم وابستگى ،عدم ارتباط،بى ارتباطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها