معنی و ترجمه کلمه disremember به فارسی disremember یعنی چه

disremember


فراموش کردن ،درطاق نيسان گذاردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها