معنی و ترجمه کلمه disseise به فارسی disseise یعنی چه

disseise


تصرف عدوانى کردن ،ازتصرف خارج کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها