معنی و ترجمه کلمه disseisee به فارسی disseisee یعنی چه

disseisee


کسيکه ازتصرف ملک خودمحروم شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها