معنی و ترجمه کلمه disseisor به فارسی disseisor یعنی چه

disseisor


کسيکه ديگرى را ازتصرف ملک خودمحروم ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها