معنی و ترجمه کلمه dissemble به فارسی dissemble یعنی چه

dissemble


تلبيس کردن ،تدليس کردن ،پنهان کردن ،وانمودکردن ،بهانه کردن ،ناديده گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها