معنی و ترجمه کلمه dissemblingly به فارسی dissemblingly یعنی چه

dissemblingly


رياکارانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها