معنی و ترجمه کلمه dissentient به فارسی dissentient یعنی چه

dissentient


مخالف عقيده اکثريت ،مخالف ،معاند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها